วิธีการลงทะเบียนเรียน

1

กรอก Username และ Password แล้วคลิก Submit เพื่อเข้าสู่หน้า Class Catalog เพื่อเข้าเรียนออนไลน์

2

คลิกที่ Class Catalog เพื่อเลือกวิชาอื่นๆ ที่เปิดให้บริการ (ในกรณีที่เป็นการเข้าเรียนออนไลน์ครั้งแรกจะลิงค์เข้าสู่ Class Catalog อัตโนมัติ)

3

คลิก" กดที่นี่เพื่อลงทะเบียนเรียน " เพื่อลงทะเบียนเรียน

4

เมื่อหน้าต่าง Section ปรากฎขึ้นให้ตรวจสอบชื่อวิชาแล้วจึงกด Submit

5

จากนั้น หน้าต่างแสดงสถานะการลงทะเบียนจะปรากฎดังภาพข้างล่าง ให้คลิก OK

6

คลิก Main Page เพื่อเข้าสู่หน้าจอ User Room ซึ่งจะแสดงบทเรียนที่พึ่งลงทะเบียนไป คลิก Start Learning เพื่อเข้าสู่หน้าจอบทเรียน หรือ Vitual Classroom

7

ภาพตัวอย่าง หน้าจอของห้องเรียนเสมือนในวิชา สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย

8

วิธีการออกจากห้องเรียนให้ถูกวิธีคลิกที่ Return to User Room เพื่อที่ผลการเรียนของท่านจะถูกบันทึกลงในระบบ