หลักสูตรใหม่

หลักสูตร

เรียนจบตามเงื่อนไข โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแต่ละวิชา
จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (e-certificate)

คู่มือการเรียน

Knowledge Update

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทร: 0-2201-7494-5 หรือ 0-2201-7438
Email: elearning@dss.go.th

สอบถามการใช้งาน e-learning :
085-221-5482
เวลาให้บริการ 7.00-21.00 น. เฉพาะเสาร์/อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00น.

02-215-0983-5 ต่อ 151
เวลาให้บริการ 9.30-17.30 น. เฉพาะจันทร์ ถีง ศุกร์

คำถาม-คำตอบ

Go Top

ต้องการความช่วยเหลือ ?