หลักสูตร

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

การผลิตน้ำอุปโภค-บริโภคจากน้ำบาดาล ในปัจจุบันใช้วิธีการตกตะกอนสนิมเหล็กโดยการพ่นน้ำผ่านอากาศและกรองสารละลายเหล็ก หรือตะกอนด้วยทรายกรอง หรือสารกรองแมงกานีส ไดออกไซด์และปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำบาดาลเกิดจากน้ำที่ผ่านระบบยังคงมีสารละลายเหล็กเหลืออยู่ ระบบกรองตันเร็ว ทำให้ผลิตน้ำไม่พอใช้ สาเหตุเกิดจากการใช้วิธีพ่นน้ำผ่านอากาศไม่สามารถตกตะกอนหรือตกตะกอนสารละลายเหล็กในน้ำออกได้หมด กรณีมีสารละลายเหล็กในน้ำมากกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อทำให้ตกตะกอนจะมีตะกอนเกิดขึ้นมาก ทำให้ตะกอนไปอุดตันในระบบกรอง หรือบ่อตกตะกอนมีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถแยกตะกอนออกจากชั้นของน้ำใสได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ราชบุรี (Linear)

เครื่องปั้นดินเผามีมากมาย ทั้ง ถ้วย ชาม ไห โอ่ง ฯลฯ สถานที่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องงานปั้นก็คือ จังหวัดราชบุรี งานปั้นเหล่านี้มีการวิจัยและพัฒนาให้ เกิดความคงทน สวยงาม และน่าใช้ อย่างไร สามารถศึกษาได้จากเนื้อหาภายใน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Chemical Risk Analysis 660524

Chemical Risk Analysis 660524

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top