หลักสูตร

การใช้โปรแกรมนำเสนองานเบื้องต้น

มีระยะเวลาเรียน 2 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน สำหรับ PC หรือ Notenook Browser ที่รองรับ Chrome , Firefox หรือ IE9 ขึ้นไป สำหรับ Tablet หรือ Mobile iOS ให้เปิดด้วย Safari , Android ให้เปิดด้วย Firefox ถ้าทำการเรียนด้วย Tablet หรือ Mobile ควรใช้งานผ่าน WiFi เพื่อให้การแสดงเนื้อหาได้ถูกต้องสมบูรณ์

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการใช้งาน MS WORD

เทคนิคการใช้งาน MS WORD 2010 Technique for using MS Word 2010 ในปัจจุบันโปรแกรม MS Word เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้งานหลากหลายอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมประเภทเดียวกันอื่นๆ เพราะด้วยความสามารถที่มีมากมาย สะดวก และลดเวลาการทำงานด้านเอกสารให้น้อยลง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งานได้อีกด้วย เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Word เพื่อสร้างและจัดการเอกสารในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการใช้งานอื่นๆ ที่ทำให้การจัดทำเอกสารดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top