ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์

ตรวจสอบ รายละเอียด สถานะ วิธีการแก้ไขปัญหา
  Java Script   
  Web Browser   
  Screen Resolution   

ตรวจสอบความพร้อมของ Plugin

Plugin สถานะการติดตั้ง การแก้ไข
Acrobat Reader
Flash Player
Shockwave Player
Shockwave Player Info
Your Shockwave Version :
shockwaveInfo
Your browser name
browserInfo
Your Operating System (OS)
OSinfo
Windows Media Player
Java
Real Player
สามารถดาวน์โหลด Real Player ได้ที่ http://www.real.com

ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การเข้าเรียนมีประสิทธิภาพ ควรมีความเร็วอินเตอร์เน็ต (ดาวน์โหลด) อย่างต่ำ 3 Mbps ขึ้นไป
และการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย เช่น Wifi หรือ 3G มีความเสถียรน้อยกว่าการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย

การใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ (Compatibility)